Dokter Defloor Pol

Medische wachtdiensten

’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.
U kan deze bereiken:

- tijdens de week:  via het centrale oproepnummer 059273707.

- tijdens het weekend en op feestdagen: via het nummer 1733

Bel 100 bij een levensbedreigende situatie.


Wachtdiensten

 Wachtdienst  Telefoon Link
Oudenburg - Gistel

059273707 in de week

1733 tijdens weekend of feestdagen

Oostende - Zandvoorde 059709798

 

 

 

Aids- en SOA-telefoon 078/15.15.15    
Antigifcentrum     070/24.52.45   
Anonieme Alcoholisten  03/239.14.15    
CEVO, abortuskliniek  059/80.57.11  
Drugslijn  078/15.10.20    
Lokale Politie  101  
Noodnummer      101  
Noodnummer Europa   112  
Palliatieve zorgen   051/519800 www.pzwvl.be
Brandweer Gistel  059/267798   
Tele Onthaal     106  
Vertrouwenscentrum  0800/97097   
Vlaamse Diabetesvereniging   09/220.05.20  
Wit Gele Kruis   059/70.03.88    
Zelfmoordlijn  02/649.95.55